Office 365 üzerinde kullanıcılara alt SMTP eklemek (Bulk Add SMTP) -PowerShell-

Merhabalar,

 

Uzun bir aradan sonra tekrar anlık ve makale yazımlarına devam ediyoruz.

Bu anlık bilgi bölümümüzde Office 365 üzerinde ki kullanıcılara PowerShell yardımı ile toplu alt smtp ekleme işlemini gerçekleştiriyor olacağız.

Öncelikle 2. SMTP Adresini eklemek istediğiniz etki alanını Office 365’ e tanımlamanız gerekmektedir.

2. smtp adresiniz sadece mail alsın istiyorsanız etki alanını Office 365 üzerine doğrulamanız yeterli olacaktır.

Fakat

2. smtp adresiniz hem mail alsın hemde mail göndersin istiyorsanız. Tüm DNS kayıtlarının açılması gerekmektedir.

 

Etki alanını ekledikten sonra CSV dosyasını hazırlamanız gerekmektedir.

 

1

CSV örneği yukarıda ki gibidir. İsteğinize göre ekleyebilir veya çıkartmalar yapabilirsiniz. Burada yapılacak her değişiklik de paylaşıcağım Powershell komutunuda düzenleme yapılması gerekmektedir.

 

CSV dosyanız hazırladıktan sonra aşağıda ki komutları kullanarak PowerShell yardımı ile Office 365 bağlanmanız gerekmektedir.

Import-Module MSOnline

$O365Cred = Get-Credential

$O365Session = New-PSSession –ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell -Credential $O365Cred -Authentication Basic -AllowRedirection

Import-PSSession $O365Session

Connect-MsolService –Credential $O365Cred

Set-ExecutionPolicy Unrestricted -force

2

Yukarıda görüldüğü üzere Office 365’ e PowerShell yardımı ile bağlanılmıştır.

 

$users = Import-CSV c:\bulk.csv

$Users | ForEach {Set-Mailbox $_.UPN -EmailAddresses $_.Proxy1,$_.Proxy2,$_.Proxy3}

3

Yukarıda ki komutlar kullanılarak hazırlanan CSV dosyası Office 365’ e uygulanmıştır.

 

 

4

Exchange Online tarafını kontrol ettiğimizde SMTP adreslerinin eklendiği gözlemlemekteyiz.

Sorularınız ve Takıldığınız noktalar için bana buradan   ulaşabilirsiniz.

Bir sonraki Anlık Bilgimizde görüşmek dileğiyle Esen Kalın.

Hasan DANIŞ.

 

 

Office 365 Kullanıcı Mailbox PST Olarak İndirme

Merhaba,

Bu makalemizde Office 365 üzerinde PST dowland işlemini gerçekleştiriyor olacağız.

Office 365 üzerinde ücretsiz olarak PST Import işlemini yapabildiğimiz gibi PST export işlemide yapabilmekteyiz.

İş Başlangıç lisansına sahip bir kullanıcı ile yine İş başlangıç lisansına sahip bir kullanıcının mail kutusunu PST olarak dowland ediyor olacağım.

 

Bu işleme başlamak için Office 365 yönetim merkezinde bulunan Exchange Online bölümüne gidilmelidir. Office 365 admin sayfasında sol alttan bu bölümüne ulaşabilirsiniz.

1

Exchange Online merkezi bölümünde öncelikle admin kullanıcınıza yetki vermeniz gerekmektedir.

İzinler bölümünde Yönetici rolleri altında Discovery Management sayfasına gidilmelidir. Üyeler bölümüne admin kullanıcınızı eklemeniz gerekmektedir.

Read more

Office 365 Kullanıcılarının Posta kutularından Mail nasıl silinir ? -PowerShell-

Merhaba,

Bu anlık bilgimizde Kullanıcıların mail kutularından mail silme işlemini ele alıyor olacağız.

Her firmada zaman zaman toplu mail ile bilgi mesajları gelir. Bunlar bayram ve kutlama veya özel bir durum ile alakalı olabilir. Tek bir mail grubunda tüm firma çalışanlarınız olabilir ve atılan tek mail herkese ulaşır.

Peki herkese atılan bir mail nasıl herkesin mail kutusundan silinebilir ?

Bu işlemi Office 365′ den bazı rolleri atayarak  PowerShell yardımı ile yapabilmekteyiz.

Öncelikle Office 365- Exchange Online- İzinler-Yönetici Rolleri bölümünde Discovery Management kısmında Roller bölümüne Mailbox Import Export rolü eklenmelidir.

Ardından üyeler bölümüne işlem yapacağınız admin kullanıcı eklenmelidir.

1

Bu işlemlerin ardından powershell komutlarına geçebiliriz. PowerShell’ e bağlandıktan sonra aşağıdaki komutları uygulayabilirsiniz.

-Tek kullanıcının mailboxından mail silme / Tek parametre

*Bu PowerShell komutunda konusunda ramazanlar geçen mail’ i silmekteyiz.

Search-Mailbox -Identity “hasan@hasandanis.net” -SearchQuery “Subject:ramazanlar” -DeleteContent -Confirm:$False

-Tek kullanıcının mailboxından mail silme / Çift parametre

*Bu PowerShell komutunda konusunda ramazanlar geçen ve içeriğinde hasan geçen mail’ i silmekteyiz.

Search-Mailbox -Identity “hasan@hasandanis.net” -SearchQuery “Subject:ramazanlar body:hasan” -DeleteContent -Confirm:$False

-Tek kullanıcının mailboxından mail silme / Üç parametre 

*Bu PowerShell komutunda 13 Temmuz 2015 tarihinde mail atılan, konusunda ramazanlar geçen ve içeriğinde hasan geçen mail’ i silmekteyiz.

Search-Mailbox -Identity “hasan” -SearchQuery “subject:ramazanlar body:hasan sent:13/7/2015” -DeleteContent -Confirm:$False

-Tüm kullanıcıların Posta kutularında ki mail’ in silinmesi / All Users

*Bu PowerShell komutunda tüm kullanıcıların posta kutuları search edilerek silinmesi belirlenen mail bulunarak silinecektir. Ayrıca yukarıdaki olduğu gibi bu bölümede birden çok parametre ekleyebilirsiniz.

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery  “Subject:ramazanlar” -DeleteContent -Confirm:$False

 

PS: Mail search işlemini klasörler dahil mail kutusunun tamamında aramaktadır ve silmektedir.

Sorularınız ve Takıldığınız noktalar için bana buradan   ulaşabilirsiniz.

Bir sonraki Anlık Bilgimizde görüşmek dileğiyle Esen Kalın.

Hasan DANIŞ.

Office 365 Online Arşiv Özelliği Etkinleştirmek -PowerShell-

Merhaba,

Bu anlık bilgimizde Office 365 üzerinde bulunan Online arşiv özelliğini açmak konusunu ele alıyor olacağız.

Online arşiv limitleri lisansa göre değişim göstermektedir. Şuan için güncel arşiv bilgileri aşağıdaki gibidir.

arsiv

Office 365 Online bir service olduğu için limitler süreli değişmektedir. Aşağıdaki Linkten güncel limitleri koontrol edebilirsiniz.

https://technet.microsoft.com/en-us/library/exchange-online-limits.aspx

Office 365 Online arşiv özelliğini aşağıdaki komutlar ile açabilirsiniz.

-Tek kullanıcının Online Arşiv Özelliğini açmak için aşağıda ki komut kullanılmalıdır.

Tek Kullanıcının Mailbox’ ını açmak

Enable-Mailbox “hasan@hasandanis.net” -Archive

-Tüm Kullanıcıların Online Arşiv özelliğini açmak için aşağıdaki komut kullanılmalıdır.

Get-Mailbox -Filter {ArchiveStatus -Eq “None” -AND RecipientTypeDetails -eq “UserMailbox”} | Enable-Mailbox -Archive

Sorularınız ve Takıldığınız noktalar için bana buradan   ulaşabilirsiniz.

Bir sonraki Anlık Bilgimizde görüşmek dileğiyle Esen Kalın.

Hasan DANIŞ.

Office 365 Permission SendAs,Full Access Yetkileri -PowerShell-

Merhaba,

Bu anlık bilgimizde Office 365 de kullanma gereksinimi duyacağınız 2 yetkinin PowerShell komutlarını paylaşıyor olacağım. BU yetkileri Office 365 – Exchange Online sayfasından tek tek atayarak da verebilirsiniz.

Fakat bu makalede tek bir kullanıcıya sendas ekleme , tüm kullanıcılara full access yetkisi vermek gibi bir çok konuyu ele alıyor olacağız.

Aşağıdaki komutları inceleyerek size uygun komutu bulabilirsiniz.

Full Access yetki

– Tek bir kullanıcıya Full Access Atamak- “Bu komutta Full Access yetkisine sahip olan kullanıcı Ali”

Add-MailboxPermission hasan@hasandanis.net  -User ali@hasandanis.net -AccessRights FullAccess                        -InheritanceType All

-Tüm kullanıcılar üzerinde Full Access yetkisi atama “Bu komutta tüm kullanıcılar üzerinde Full Access yetkisine sahip kullanıcı Hasan.

Get-Mailbox -Resultsize Unlimited | Add-MailboxPermission -User “hasan@hasandanis.net” -AccessRights fullaccess -InheritanceType all -Automapping $false

-Tek bir kullanıcı üzerinde Full Access yetkisini kaldırmak “Bu komutta Hasan kullanıcısının Ali kullanıcısından Full Access yetkileri kalıdırmaktadır.

Remove-MailboxPermission ali@hasandanis.net -User hasan@hasandanis.net -AccessRights FullAccess -Confirm:$False

-Tüm kullanıcılardaki Full Access yetkisini silme “Bu komutta Hasan kullanıcısının tüm kullanıcılar üzerindeki Full Access yetkisi silinmektedir. 

$Mailboxes = Get-Mailbox -ResultSize unlimited

ForEach ($member in $Mailboxes)
{
Remove-MailboxPermission $member.name -AccessRights FullAccess -user hasan@hasandanis.net -Confirm:$False
}

-Kullanıcının yetkileri görüntüleme “Bu komut tek bir kullanıcının  mailbox  izinlerini görüntülemektedir.

Get-MailboxPermission hasan@hasandanis.net

SendAs yetki

– Tek bir kullanıcıya SendAs yetkisi Atamak- “Bu komutta SendAs yetkisine sahip olan kullanıcı Ali”

Add-RecipientPermission hasan@hasandanis.net -Trustee ali@hasandanis.net -AccessRights SendAs -Confirm:$False

-Tüm kullanıcılar üzerinde SendAs yetkisi atama “Bu komutta tüm kullanıcılar üzerinde SendAs yetkisine sahip kullanıcı Hasan.

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Add-RecipientPermission -AccessRights SendAs -Trustee hasan@hasandanis.net -Confirm:$False

-Tek bir kullanıcı üzerinde SendAs yetkisini kaldırmak “Bu komutta Hasan kullanıcısının Ali kullanıcısından SendAs yetkileri kalıdırmaktadır.

Remove-RecipientPermission ali@hasandanis.net  -AccessRights SendAs -Trustee hasan@hasandanis.net                    -Confirm:$False

-Kullanıcının SendAs yetkilerini görüntüleme “Bu komut tek bir kullanıcının SendAs izinlerini kime verildiği görüntülenmektedir.

Get-RecipientPermission hasan@hasandanis.net

Sorularınız ve Takıldığınız noktalar için bana buradan   ulaşabilirsiniz.

Bir sonraki Anlık Bilgimizde görüşmek dileğiyle Esen Kalın.

Hasan DANIŞ.

Office 365 Password Never Expires Özelliği

Merhaba,

Bu anlık bilgimizde Office 365 üzerinde ki kullanıcıların parola süreleri kapatmayı gösteriyor olacağım. Office 365 default olarak 90 gün sonra sonra parolanızı değiştirmenizi isteyecektir.

Bu durum kullanıcılar ve yöneticiler tarafından pek istenilmeyen bir durumdur. Tabi ki güvenlik için kesinlikle yapılmalıdır.

Fakat Office  365 tarafında bu özelliği 2 şekilde kapatabiliyoruz.

1. Yöntem;

Office 365′ e yönetim sayfasından;

Hizmet ayarları – Parolalar bölümünden bu süreyi 730 gün’ e kadar uzatabilirsiniz.parola

2. Yöntem;

Aşağıdaki PowerShell komutları ile tüm kullanıcıların veya tek bir kullanıcının parola sürelerini kapatabilirsiniz.

-Tüm Kullanıcıları parola sürelerini kapatmak için aşağıdaki komut kullanılmalıdır.

Get-MSOLUser -All | Set-MSOLUser –PasswordNeverExpires $true

-Tek Bir kullanıcının parola süresini kapatmak için aşağıdaki komut kullanılmalıdır.

Set-MsolUser –UserPrincipalName “hasan@hasandanis.net” –PasswordNeverExpires $True

 

Sorularınız ve Takıldığınız noktalar için bana buradan   ulaşabilirsiniz.

Bir sonraki Anlık Bilgimizde görüşmek dileğiyle Esen Kalın.

Hasan DANIŞ.

.