Office 365 üzerinde PowerShell İşlemleri Bölüm -2 (tr-TR)

Bir önceki makalemizde PowerShell üzerinde basit grup işlemlerini gerçekleştirmiştrik. Makaleye buradan ulaşabilirsiniz. Bu makalemizde Kullanıcı işlemlerinden bahsediyor olacağız. Öncelikle PowerShell modülüne full yetki ile bağlanıyoruz. Bir önce ki makalemizden gerekli komut’ u bulabilirsiniz. Kullanıcı açma işlemlerinden önceki yapınızda ki lisans tipini görüntülemek için aşağıda ki komut kullanılmalıdır. Get-MsolAccountSku 1   Lisans tipinizin karşılığını öğrendikten sonra kullanıcı açmak için gerekli PS komutunu aşağıda ki gibi uyguluyoruz. New-MsolUser -DisplayName “Deneme1” -FirstName Deneme ` -LastName Kullanıcı -UserPrincipalName deneme1@deneme51.onmicrosoft.com ` -Department IK -UsageLocation TR ` -LicenseAssignment deneme51:ENTERPRISEPACK 2 Bu işlem sayesinde “deneme1” adında bir kullanıcı açılmıştır. Ardından “ENTERPRISEPACK(E3)” lisansı atanmıştır. “Bala6061” değerinde bir geçici şifre atanmıştır. Toplu kullanıcı açılması için öncelikle bir “.csv” dosyası hazırlanmalıdır. 3   Yukarıda ki gibi bir örnek “.csv” dosyası hazırlanmalıdır. Kullanıcı oluşturulurken açılacak kolonlar değiştirilebilmektedir. Kolonlar belirlenip gerekli bilgilerin girilmesinin ardından dosya “.csv” olarak kaydedilmelidir. Bu işlemlerin ardından aşağıdaki komut PowerShell Modülünde çalıştırılmalıdır. Import-Csv -Path C:\Users\HASANNN\Desktop\o365.csv | ForEach-Object {New-Msoluser -userPrincipalName $_.UserPrincipalName -displayname $_.displayname -firstname $_.firstname -lastname $_.lastname -password $_.Password -LicenseAssignment deneme51:”ENTERPRISEPACK” -usagelocation “TR” } 4   Bu işlem sayesinde belirlenen kullanıcılar için bir CSV dosyası hazırlandıktan belirlenen komut ile toplu kullanıcı oluşturma işlemi yapılmıştır. Tek bir kullanıcıyı PS üzerinden silmek için aşağıda ki komut uygulanmalıdır. Remove-MsolUser –UserPrincipalName huseyin@deneme51.onmicrosoft.com 5   Bu işlem sayesinde huseyin@deneme51.onmicrosoft.com kullanıcısı başarılı bir şekilde silinmiştir. Office 365 üzerinde silinen kullanıcılar 30 gün tam olarak silinmemektedir. 30 gün içerisinde silinen kullanıcı ve verileri geri gelmektedir. Silinen kullanıcıları görüntülemek için aşağıda ki komut uygulanmalıdır. Silinmiş bir kullanıcıyı PS komutu ile geri getirebilmekteyiz. Bu işlemide yapıyor olacağız. Get-MsolUser –ReturnDeletedUsers 6   Bu işlem sayesinde silinen kullanıcıları görebilmekteyiz. Silinen kullanıcıları geri getirmek için aşağıda ki komut kullanılmalıdır. Restore-MsolUser -UserPrincipalName  “caner@deneme51.onmicrosoft.com” AutoReconcileProxyConflicts 7   Bu işlem sayesinde “Caner” kullanıcısının silinen mail adresi ve verileri geri getirilmiştir. Silinen kullanıcının verilerini başka bir kullanıcının üzerine atayarak da geri getirebilmekteyiz. Bu işlem için aşağıda ki komut uygulanmalıdır. Restore-MsolUser -UserPrincipalName “deneme1@deneme51.onmicrosoft.com” –AutoReconcileProxyConflicts -NewUserPrincipalName atif@deneme51.onmicrosoft.com 8   Bu işlem sayesinde “Deneme1” kullanıcısının mail adresini “atif” olarak değiştirdik ve restore işlemini gerçekleştirdik. Sorularınız ve Takıldığınız noktalar için bana buradan      ulaşabilirsiniz. Bir sonraki makalemizde görüşmek dileğiyle Esen Kalın. Hasan DANIŞ.

Office 365 üzerinde PowerShell İşlemleri Bölüm -1

Merhabalar,

Öncelikle Bilgisayarında Office 365 için PowerShell yüklü olmayan arkadaşlar aşağıda ki kurulumları sırasıyla yüklemeleri gerekmektedir.

-.NET Framework 3.51 ve Üstü

Windows Online Services Oturum Açma Yardımcısı

Azure Active Directory Module for Windows PowerShell

Yazılımları yükledikten sonra PowerShell modülü Run as Administrator ile çalıştırılmalıdır.

 

Bu bölümde PowerShell ile Grup işlemlerini anlatıyor olacağım.

 

Öncelikle full yetki ile PS’ e bağlanılması gerekiyor. Bu işlem için aşağıda ki komutu kullanıyorum.

 

Import-Module MSOnline

$O365Cred = Get-Credential

$O365Session = New-PSSession –ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell -Credential $O365Cred -Authentication Basic -AllowRedirection

Import-PSSession $O365Session

Connect-MsolService –Credential $O365Cred

Set-ExecutionPolicy Unrestricted

1

 

Yukarıda ki komutları olduğu gibi kopyalayıp PS modülünün içerisine yapıştırdıktan sonra kullanıcı bilgilerini girmemizi isteyecektir. Gerekli kullanıcı bilgileri girildikten sonra Tamam butonuna tıklanır.

2

 

PS ile gelen istekleri enter ve “Y”  komutlarıyla tamamladıktan sonra yapmamız gereken işleme başlayabilir bir PS ekranı hazırlamış olduk.

Öncelikle basit grup işlemleriyle başlıyor olacağız.

Powershell ile DistributionGroup (Dağıtım grubu)  oluşturmak için aşağıda ki komutu kullanıyoruz.

New-DistributionGroup -Name  “DenemeGrup”

3

Görüldüğü üzere “DenemeGrup” adında dağıtım grubu oluşturulmuştur.

Oluşturulan grubu üye eklemek istiyorsak aşağıda ki komut uygulanmalıdır.

Add-DistributionGroupMember “DenemeGrup” -Member “caner” –BypassSecurityGroupManagerCheck

4

 

Bu işlem ile birlikte “DenemeGrup” Grubuna “Caner” kullanıcısı üye olarak eklemiş bulunmaktayız.

Bir gruba toplu kullanıcı eklenmek istenirse öncelikle bir csv dosyası hazırlanmalıdır. Hazırlanan “.csv” dosyası UTF8 olarak kaydedilmelidir. Ayrıca UTF8 olarak hazırlanan “.csv” dosyasında kesinlikle boşluk olmamalıdır.

5

 

Yukarıda ki gibi bir örnek dosya hazırlandıktan sonra aşağıda ki komut uygulanmalıdır.

Import-Csv –Path C:\toplugrup.csv | ForEach-Object { Add-DistributionGroupMember -Identity “teknik” -Member $_.UserPrincipalName }

6

 

Bu işlem sayesinde “teknik” grubuna “.csv” dosyasında hazırlanan kullanıcılar üye olarak atanmıştır.

Oluşturulan gruplara belirlenen kullanıcı “Yönetici” olarak atanmak isteniyorsa aşağıda ki komut uygulanmalıdır.

Set-DistributionGroup -Identity “teknik” –ManagedBy  “hasan” -BypassSecurityGroupManagerCheck

7

Bu işlem sayesinde “teknik” grubuna “hasan” kullanıcısı “Yönetici” olarak atanmıştır.

Bazı yapılar da kullanıcılar Outlook üzerinden grup oluşturur ve gruplar GAL üzerinde görünmektedir. Kullanıcıların oluşturdukları grupları GAL üzerinden gizlemek için aşağıda ki komut uygulanmalıdır.

Set-DistributionGroup “ik” -HiddenFromAddressListsEnabled $True

7+

 

Bu işlem sayesinde “ik” grubunu GAL üzerinde görünmemektedir.

Oluşturulan grupları PS modül ile silmek için aşağıda ki komutlar uygulanmalıdır.

“Remove-DistributionGroup “DenemeGrup”

8

 

Bu işlem sayesinde  “DenemeGrup” grubu başarılı bir şekilde silinmiştir.

Bildiğimiz üzere 2 çeşit Grup vardır. Şuana kadar hep “DistributionGroup (dağıtım grubu)” üzerinde işlemler yaptık. Diğer grup ise “Security (Güvenlik Grubu)” grubudur. Bu Office 365 üzerinde pek kullanılmayan bir grup türüdür. Sadece nasıl oluşturulduğu hakkında komutu aşağıda sizlerle paylaşıyor olacağım.

Güvenlik Grubu oluşturmak için aşağıda ki komut uygulanmalıdır.

New-DistributionGroup –Name “Sgrup” -Type Security

9

 

Bu işlem sayesinde “Sgrup” adında bir güvenlik grubu oluşturulmuştur.

Sorularınız ve Takıldığınız noktalar için bana buradan   ulaşabilirsiniz.

Bir sonraki makalemizde görüşmek dileğiyle Esen Kalın.

Hasan DANIŞ.

Office 365 Üzerinde Organizasyon Maillerini Tek Bir Maile Yönlendirme Part-3

Önceki makalemizde Posta akışı üzerinden kural oluşturma işlemini tamamlamıştık. Bu makalemizde oluşturduğumuz bekletme ilkesini arşiv kullanıcısına atayıp test işlemlerini tamamlayacağız.

1

 

Office 365 Portal açıkken Yönetici -> Exchange -> Alıcılar -> bölümünden arşiv kullanıcısının özelliklerine erişilir. “Posta kutusu özellikleri” -> Bekletme ilkesi bölümünden oluşturulan bekletme ilkesi seçilir ve kaydet butonuna tıklanır.

Office 365 Üzerinde Organizasyon Maillerini Tek Bir Maile Yönlendirme tamamlanmıştır.

“deneme50.onmicrosoft.com” domain adresine gelen ve giden mailler arşiv klasörüne ulaşacaktır. Ardından Arşiv kullanıcısında ki mailler 1 gün sonra online arşiv’ e taşınacaktır.

2

 

Denemek için “hasan@hasandanis.net” mail adresinden “admin@deneme50.onmicrosoft.com“ mail adresine TEST ve TEST2 maillerini attım. Yukarıda görüldüğü üzere arşiv kullanıcısına ulaşmıştır.

“In-Place Archive –arşiv” bölümü Office 365 ‘ in online arşiv bölümüdür. Bizim yaptığımız ayarlara göre 1 günden sonra mailler Online Arşiv’ e otomatik olarak taşınacaktır.

Sorularınız ve Takıldığınız noktalar için bana buradan   ulaşabilirsiniz.

Bir sonraki makalemizde görüşmek dileğiyle Esen Kalın.

Hasan DANIŞ.

Office 365 Üzerinde Organizasyon Maillerini Tek Bir Maile Yönlendirme Part-2

Önceki makalemizde bekletme ilkesini tanımlamıştık. Bu makalemizde Posta akışı üzerinde yönlendirme kuralı oluşturuyor olacağız.

1

 

Office 365 Portal üzerinden Yönetici -> Exchange -> Posta akışı -> Kurallar bölümünde  “+” butonuna tıklanarak  “Yeni bir kural oluştur” komutu verilir.

2

 

Oluşturulacak kural’ a bir isim verildikten sonra “Diğer seçenekler” bölümüne tıklanır.

3

“Şu koşulda bu kuralı uygula”-> Alıcı -> etki alanı budur bölümüne tıklanır.

4

 

İlgili domain adresi yazıldıktan sonra “+” butonuna tıklanır. Ardından tamam butonuna tıklanır.

5

 

“Şunu yap” -> Alıcı ekle -> Gizli kutusuna bölümüne tıklanır.

6

 

Arşiv için açılmış ve ayarları yapılmış mail adresi seçilir.

7

 

Yukarıda görüldüğü üzere kural için ayarları tamamlamış bulunmaktayız. Son olarak kaydet butonuna tıklayarak kural ile ilgili işlemleri tamamlıyorum.

Makalenin 3. bölüme buradan ulaşabilirsiniz.

Sorularınız ve Takıldığınız noktalar için bana buradan         ulaşabilirsiniz.

Bir sonraki makalemizde görüşmek dileğiyle Esen Kalın.

Hasan DANIŞ.

Office 365 Üzerinde Organizasyon Maillerini Tek Bir Maile Yönlendirme Part-1

 

Bu işlem Local Exchange Server üzerinde Journaling olarak adlandırılmaktadır. Bu hizmet Office 365 üzerinde birkaç ayar yapılandırarak kullanılabilmektedir.

Office 365 üzerinde Online Arşiv boyutları lisanslamaya göre değişmektedir. Online Arşiv’ in güncel limitlerini buradan kontrol edebilirsiniz.

Mailleri arşiv’ e taşıma işlemi default ayarlarda 1 yıl ve 5 yıl olarak gelmektedir.

Bu uygulamamız da mailleri 1 günden sonra arşiv’ e taşıma için gerekli işlemleri yapıyor olacağız.

 Öncelikle tüm organizasyonun yönlendirileceği mailbox, Exchange üzerinde açılır.

1

 

Posta kutusu özelliklerinden “Arşivleme” özelliği etkinleştirilir. Ardından bekletme etiketleri ve bekletme ilkeleri işlemleri yapılacaktır.

Office 365 Portal üzerinde Yönetici -> Exchange bölüme tıklanır.

2

 

Uyumluluk yönetimi -> Bekletme etiketleri -> Posta kutusunun tamamına otomatik olarak uygula butonuna tıklanır.

3

 

Oluşturulan kural’ a bir isim verilir. Ardından Arşiv’ e taşı komutu uygulanarak gün sayısı belirtilir. Kaydet ile işlem tamamlanır.

4

 

Bekletme etiketlerinde oluşturulan kural bekletme ilkelerine tanımlanmalıdır. Yukarıda ki işlemler sırasıyla uygulanmalıdır.

Makalenin 2. bölüme buradan ulaşabilirsiniz.

Sorularınız ve Takıldığınız noktalar için bana buradan      ulaşabilirsiniz.

Bir sonraki makalemizde görüşmek dileğiyle Esen Kalın.

Hasan DANIŞ.